• 1️⃣ پرداخت خود را مستقیما به یکی از حساب بانکی زیر 👇واریز کنید.
  ………………………………………………………………
  👤صاحب حساب: محمد امین براتی
  💳 شماره کارت: 6104337733200164
  👈 نام بانک: ملت
  💎 شماره شبا: IR860120020000005969119434
  ………………………………………………………………
  👤صاحب حساب: محمد امین براتی
  💳 شماره کارت: 5892101367273071
  👈 نام بانک: سپه
  💎 شماره شبا: IR390150000003101021347011
  ………………………………………………………………

  2️⃣ پس از واریز وجه بر روی ثبت سفارش👇 کلیک کنید و در صفحه بعدی تصویر فیش واریزی را در فیلدهای مخصوص بارگزاری کنید.

  ✅ خواهشمندیم شماره سفارش خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید.
  ✅ سفارش شما تا زمانی که وجوه به حساب ما وارد نشود ارسال نخواهد شد.
  ✅ در صورت وارزی تصویر فیش را در سایت ما بارگذاری کنید بهتر است.

  شما می‌توانید فیش واریزی را از طریق شماره های واتس آپ/روبیکا/ایتا هم ارسال کنید.
  09159010501

  📞صرفا تماس 093394536123