فقط 3 روز با ارسال رایگان خرید کنید!

بازرگانیTV

دانلود ویدئو

تفاوت زعفران های سرگل صادراتی و زعفران های سرگل معمولی در بازار

امروزه زعفران به وفور یافت می شود در این بین قیمت های مختلفی ها برای هر گرم یا کیلویی زعفران اعلام میشود اما اختلاف قیمت در این نوعزعفران ها که عموما یک اسم دارند در چیست؟

همیشه زعفران تقلبی عرضه نمی شود بیشتر اوقات برای اینکه فروشنگان بتوانن قیمت زعفران را کاهش بدهند دست در اضافه کرده مواد خارجیزعفران مانند گرده زعفران که قیمت گرمی 1000 تومان دارد و همچنین نرمه زعفران که گرمی 6 هزار تومان را دارد اضافه میکنند تا قیمت زعفران را کاهش بدهند و بتوانند رقابت کنند اما ما در مجموعهبازرگانی براتی هر دونومه زعفران را داریم که در ویدیو مشاهد میکنید و این زعفران ها با  دو قیمت متفاوت خدمت دوستان عرضه می شوند تاعزیان نیز بتوانند راحت تر و با دست باز خرید کنند