سفارشات خود را رایگان دریافت کنید!

بازرگانیTV

دانلود ویدئو

تست زعفران سرگل اعلا

در این ویدوی شما میزان رنگ دهی دو پر ویا دو عدد از رشته های زعفران را مشاهده میکنید داخل آب سرد که میزان رنگدهی واقعی زعفران را نشان میدهد

زعفران سرگل اعلا با کروسین 230 الی 240 عرضه میشود

درحالی که زعفران سرگل معمولی کروسین رنگدهی زعفران 220الی 215 است