بازرگانیTV

دانلود ویدئو

تست رنگدهی نرمه زعفران بازرگانی براتی

نرمه زعفران یکی از محبوب ترین مشتقات زعفران هست درزمانی که زعفران بازرگانی براتی سرت شده و الک میشوند و تمیز می شوند این زعفران ها خرد می شوند و همچنین زیر الک میریزند و این محصول رنگدهی و کارای و کیفیت همان زعفران ها را دارد عموما این نرمه زعفران ها مخلوط با زعفران می شود اما گاهی جهت مصارفی مشتریان سرت 100 درصد زعفران درخواست می کنند و این نرمه ها با قیمت کمتری از زعفران به بزگواران عرضه می وشد

جهت مصارف

جوجه/پاچین/مرغ/تمام غذا ها و عزیزانی که مصرف بالایی در زعفران دارند مانند رستوران ها و اغذیه ها و همچنینتولید کننده گان نبات و همچنین تمام تولید کنندگان که مصرف زعفران را در مواد اولیه خود دارند