سفارشات خود را رایگان دریافت کنید!

بازرگانیTV

دانلود ویدئو

تست رنگدهی نرمه زعفران بازرگانی براتی

نرمه زعفران یکی از محبوب ترین مشتقات زعفران هست درزمانی که زعفران بازرگانی براتی سرت شده و الک میشوند و تمیز می شوند این زعفران ها خرد می شوند و همچنین زیر الک میریزند و این محصول رنگدهی و کارای و کیفیت همان زعفران ها را دارد عموما این نرمه زعفران ها مخلوط با زعفران می شود اما گاهی جهت مصارفی مشتریان سرت 100 درصد زعفران درخواست می کنند و این نرمه ها با قیمت کمتری از زعفران به بزگواران عرضه می وشد

جهت مصارف

جوجه/پاچین/مرغ/تمام غذا ها و عزیزانی که مصرف بالایی در زعفران دارند مانند رستوران ها و اغذیه ها و همچنینتولید کننده گان نبات و همچنین تمام تولید کنندگان که مصرف زعفران را در مواد اولیه خود دارند